Godt naboskab kræver gensidig indsats

Det er råstofindvinderen der har ansvaret for, og skal tage initiativ til, dialogen med naboerne.

For at sikre gode resultater, er det vigtigt at dialogen starter tidligt. Derfor inviterer Indvinder, allerede i forbindelse med ansøgningen, til dialog med naboerne, så synspunkter kan diskuteres og misforståelser afværges.

Godt naboskab kræver en gensidig indsats. Det indebærer vilje til konstruktiv dialog fra både indvinder, naboer og myndigheder. Og det kræver forståelse for, at råstofindvindingens økonomi skal kunne bære løsningerne, ligesom råstofindvinderen skal have forståelse for dem der har deres hverdag i området.

Dialog kan foregå på flere måder, og ofte er telefon eller email gode kanaler. De formelle klageregler gælder uændret, men problemer løses bedst gennem lokal dialog.

Et årligt evalueringsmøde mellem indvinder, naboer og evt. andre interessenter, kan være et middel til at vedligeholde det gode naboskab. Hér kan problemer, løsninger og erfaringer udveksles, ligesom justeringer i graveplan eller retableringsønsker kan diskuteres.

 ranktrackr.net