Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for råstoffer til bl.a. byggeri og vejanlæg. Hvis vi fortsat skal have udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Men råstofindvinding fylder også meget i landskabet og kan medføre gener og bekymringer – især for de nærmeste naboer. Samtidig er råstoffer en ressource, som vi er nødt til at hente der, hvor naturen har lagt den.

Hvad er kodeks?
Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for sameksistens – fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er afsluttet. Målet er, at løsningen af de problemer der opstår i højere grad kan ske gennem dialog mellem naboer og virksomheder. Med kodeks ved naboer, hvad de kan forvente af virksomheden.

Hvem er med?
Alle råstofindvindere har mulighed for at tilslutte sig kodeks. De indvindere der tiltræder, følger de kodeks-bestemmelser der er beskrevet i denne folder. Du kan kende kodeksvirksomheder på dette mærke:

kodeks_logo-150x150

Dette kodeks omhandler råstofindvinding der foregår over en længere årrække og gennem hele året – typisk sand, grus og sten, moler, kalk og kridt. Derimod er indvinding af f.eks. ler til teglværksdrift, hvor indvindingen kun foregår få uger om året, ikke omfattet.

Du kan se hvilke virksomheder der har tilsluttet sig kodeks på denne hjemmeside. Kodeks er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Danske Råstoffer, udvalgte, erfarne råstofsagsbehandlere fra kommuner, Danske Regioner og Henrik Jacobsen, Christiansfeld som repræsenterede nabointeresserne.

 ranktrackr.net